تبلیغات
مراقبه .. درک آرامش حقیقی - مراحل مراقبه
 

مراحل مراقبه

نوشته شده توسط :نکیسا
1390/04/22-11:06 ب.ظ

ویپاسانا در سه مرحله آموزش داده می شود.
پایه و اساس روش رعایت و پذیرفتن قوانین سیر و سلوک اخلاقی می باشد که بدون شک از خصوصیات بارز یک ذهن متعادل، پاک و سالم می باشد. از هر پندار کردار و گفتاری که موجب رنج و ناراحتی دیگران گردد دوری می جوییم و متعهد می گردیم که از کشتن هر نوع موجود زنده دروغ و غیبت دزدی رفتار و روابط جنسی نادرست واستفاده از مسکرات و مواد مخدر حتی سیگار پرهیز نماییم تا ذهن امکان آسودگی و تعادل را پیدا نماید. همچنین به منظور کمک به عدم پراکندگی ذهن سکوت شریفه را اجرا می کنیم . یعنی جز در شرایط خاص که با معلم خود مشکلاتمان را در میان می گذاریم. در طی این ده روزه با کسی صحب نمی کنیم.
رعایت این اصول جهان شمول شرایط ذهنی مورد نیاز را برای تمرکز ذهنی بوجود می آورد.
در مرحله بعدی دانشجو یاد می گیرد که قوای ذهنی خود را بر تنفس طبیعی خودش متمرکز نماید. تمرکز بر تنفس طبیعی در مقام مقایسه با تمرکز بر موضوع شیئی فرد دیگری و یا تکرار اصوات و اوراد بسیار طبیعی تر بوده و کاربرد بیشتری دارد و هیچگونه جریانات منفی ذهنی را در رابطه با موضوعات برونی در بر نخواهد داشت.
این روش تمرکزی ذهن را بتدریج آرام و آرام تر نموده و از انبساط عوامل منفی بیرون می آورد. چنین ذهنی یکپارچه هوشیار دقیق و آرام است و آمادگی برای تجربه خودنگری و بصیرت درونی یامرحله سوم را پیدا نموده است.
در مرحله نهایی سالک می آموزد که با مشاهده حس های جسمانی در سر تاسر بدن به اعماق ذهن نفوذ نماید و با حقیقت واقعی طبیعت خویش آشنا گردد. تجربه حقایق درونی از طریق مشاهده آگاهانه و بدون قضاوت پدیده ها ی دایم التغییر جسمی که خود را از طریق تجلی حس های جسمانی نشان می دادند بادرک گذرا بودن آنها ویپاسانا نام دارد حاصل این خودنگری پالایش ناپاکی های ذهنی و رهایی از تمام وابستگی ها است چنین رویدادهای پیرامون باعمل و کنش درست و قابل قبولی برای خود و دیگران جو مساعدی برای زیستن در صلح و صفا بوجود می آورد. از این رو این روش را « هنر زندگی کردن» نیز نامیده اند
The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox